İlk siparişinizde MAMMA15 kodu ile Mammalar %15 indirimli. 6 kg ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Madde - Taraflar

Satıcı: 

Margi Uzo Evcil Hayvan Gıda Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Adres: Dumlupınar Mah Dr. Erkin Cd. Akçakoca Sk. No:3A Kadıköy, İstanbul
E-posta: hello@mamma.pet

Alıcı:


Madde - Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.mamma.pet web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, web sitesinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine web sitesinde satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

Sitede yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


Madde - Sözleşme Konusu Ürünler

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin cinsi ve türü, marka/modeli, satış bedeli web sitesinde sunulduğu şekildedir. 

Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


Madde - Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün/hizmete ait temel özellikler, ürün/hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Ürün sevkiyat masrafı Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Alıcı'nın, sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürün/hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Alıcı, promosyon veya kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden Satıcı'yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisinin münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.


Madde - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde ürün/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir. Satıcı ürün/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürün/hizmetlerden olan veya olmayan ürün/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan ürün/hizmet, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.


Madde - Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürün/hizmeti teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü Satıcı'ya geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ürün, Satıcı'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya Alıcı'nın ödediği şekilde iade edilir.

Alıcı iade edeceği ürünü, ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği ürünü, ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, ürünün teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.


Madde - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, soğuk zincir gıda ürünleri, donuk zincir gıda ürünleri, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  Madde - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

  Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


  Madde - Yetkili Mahkeme

  İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 


  Madde - Yürürlük

  Alıcı, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.